Skip to content

Alessandro Ferrara & Frank Michelman, Polemika o ústavě (2006) (Czech).


Abstract: Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy, a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích.